Työterveyshuollon optimointia yrityksille

Optimi on yritysten työterveyshuollon optimointiin tarkoitettu palvelu. Työterveyspalvelut eivät useinkaan ole työntekijöiden hyvinvoinnin vuoksi kannattavin leikkauskohde, mutta sen sijaan työterveyspalvelujen optimointi on järkevää, sillä kilpailutuksen avulla voidaan löytää huomattavia säästökohteita.

Optimi- palvelun avulla tehostat yrityksesi työterveyspalvelujen toimintaa ja järkevöität palveluiden käyttöä mm. parantaen palveluiden laatua ja niiden saatavuutta, karsien päällekkäisiä palveluja, vähentäen kustannuksia sekä päivittäen palvelut ajankohtaisiksi organisaationne nykytilanteeseen nähden. Toimivalla työterveyshuollolla on suuri merkitys terveen työympäristön luomisessa ja sen avulla on mahdollista vähentää työntekijöiden sairauspoissaoloja, mikä osaltaan parantaa myös yrityksen kokonaisvaltaista suorituskykyä.

Optimi- palvelun avulla me Fimekillä löydämme juuri sinun yrityksellesi sopivimmat työterveyshuollon ratkaisut huomioiden yrityksenne tarpeen sekä markkinatilanteen ja hinnat.