Tavoitteletko myyntiä vai tulosta?

Tarjoamme kokonaisvaltaista hankintapalveluiden optimointia ja neuvottelemme hinnat uudelle tasolle.
Hankintojen kustannuksilla on suuri merkitys yrityksen kilpailukyvyn kannalta ja siksi niiden aktiivinen kilpailuttaminen kannattaa. Valtaosassa suomalaisia yrityksiä 2 000 euron kulusäästöllä on sama tulosvaikutus kuin 20 000 euron lisämyynnillä.

Palveluntarjoajien kilpailuttaminen

Tieto on valttia

Tieto on valttia ostamisessa. Hyvän ostajan on tunnettava ostettavan tuotteen markkinahinta ja tiedettävä mitä tuotteesta / palvelusta kannattaa maksaa. Mitä paremmin ostaja on tietoinen kaikista mahdollisista toimittajista ja erilaisista ostamiseen liittyvistä mahdollisuuksista, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on tehdä edullisia ostoja. Tieto myös parantaa ostajan asemia ostoneuvotteluissa.

Edullisempien ostohintojen tavoittelu 

Vaikka hinta ei olekaan ainut ostokriteeri, eikä alhaisin hinta automaattisesti merkitse samaa kuin edullisin ostokustannus, edullisempien ostohintojen tavoittelu on tärkeä keino ostokustannusten pienentämisessä joten ostokustannusten pitäminen mahdollisimman edullisina, on nykyisiä toimittajia syytä kilpailuttaa aika ajoin. Vaikka toimittaja olisikin kilpailukykyinen yhteistyösuhteen alussa, saattaa myöhemmin käydä niin, että hinnat vähitellen nousevat.

Mitä kovempi kilpailu, sitä suurempi etu

Kilpailevat toimittajat voivat myös kehittää toimintaansa tai markkinoille voi ilmaantua kokonaan uusia toimittajia, jotka haastavat nykyiset edullisemmilla ostoehdoilla. Myös pitkäaikaisen kumppanin asemassa olevia toimittajia on syytä kilpailuttaa silloin tällöin, jotta selviäisi ovatko ne pysyneet kilpailukykyisinä.

Kilpailuttamista ei kuitenkaan ole syytä tehdä liian usein, koska pitkäaikaiset yhteistyösuhteet ovat yleensä yritykselle edullisempi vaihtoehto kuin toimittajien jatkuva kilpailuttaminen.

Tehosta ostamista

Ostamiseen käytettävä työaika on myös eräs ostamisesta aiheutuva kustannus, jota voidaan pienentää ostamiseen käytettävää työtä tehostamalla. Ostamiseen kuluvaa työtä voidaan tehostaa mm. ulkoistamalla ostaminen, kilpailuttaminen, keskittämällä ostoja harvemmille toimittajille. Pienempää toimittajaverkostoa on helpompi hallita kuin suurta ja ostokäytännöt voidaan yhteistyössä toimittajien kanssa hioa tehokkaiksi. 

Kilpailutettavat hankinnat


Riskienhallinta

Vakuutukset

Henkilöstö

Työterveyshuolto

Työvaattet

Työtyrvallisuus varusteet

Talous

Rahoitus ja leasing 

Yleishankinnat 

Puhelin- ja nettiliittymät

Toimistotarvikkeet

Energia

Sähkösopimukset

Polttoaine

Toimitilat ja huolto

Kiinteistöhuolto

Siivous

Jätehuolto

Vartiointi