Riskiplus

Riskiplus on yritysten ja taloyhtiöiden riskien kartoittamiseen suunnattu palvelu. Tilastojemme perusteella joka kolmannessa vakuutussopimuksessa on puutteita, jotka voivat pahimmillaan vaikuttaa korvauksen saantiin. RiskiPlus palvelun avulla selvitetään vakuutusten ajankohtaisuus ja varmistetaan, että korvauksia maksetaan vahingon sattuessa. Asiantuntijamme Fimekillä auttavat riskien tunnistamisessa ja kehitystoimenpiteissä sekä riskienhallinnan toimintamallin suunnittelussa..

Huoleton

Huoleton hoitosopimus käsittää yrityksesi ja taloyhtiösi kokonaisvaltaisen vakuutus- ja vahinkoasioiden hoidon. Luottamalla yrityksesi vakuutusturvasta huolehtimisen meidän tehtäväksemme säästät aikaa ja vaivaa, jolloin voit keskittyä kokonaan yrityksesi ydinliiketoimintaan. Olemme yhteyshenkilösi ja konsulttisi kaikissa vakuutus- ja vahinkoasioissa ja hoidamme puolestasi kaikki vakuutusasiat vakuutusyhtiöihin toimien yrityksenne edustajana.

Hoitaessamme vakuutusten kilpailutuksen puolestasi löydämme sopivimmat ja kustannustehokkaimmat vakuutusvaihtoehdot juuri teidän yrityksenne tarpeisiin. 

Optimi

Optimi on yritysten työterveyshuollon optimointiin tarkoitettu palvelu. Työterveyspalvelut eivät useinkaan ole työntekijöiden hyvinvoinnin vuoksi kannattavin leikkauskohde, mutta sen sijaan työterveyspalvelujen optimointi on järkevää, sillä kilpailutuksen avulla voidaan löytää huomattavia säästökohteita.

Optimi- palvelun avulla tehostat yrityksesi työterveyspalvelujen toimintaa ja järkevöität palveluiden käyttöä mm. parantaen palveluiden laatua ja niiden saatavuutta, karsien päällekkäisiä palveluja, vähentäen kustannuksia sekä päivittäen palvelut ajankohtaisiksi organisaationne nykytilanteeseen nähden. Toimivalla työterveyshuollolla on suuri merkitys terveen työympäristön luomisessa ja sen avulla on mahdollista vähentää työntekijöiden sairauspoissaoloja, mikä osaltaan parantaa myös yrityksen kokonaisvaltaista suorituskykyä.

Optimi- palvelun avulla me Fimekillä löydämme juuri sinun yrityksellesi sopivimmat työterveyshuollon ratkaisut huomioiden yrityksenne tarpeen sekä markkinatilanteen ja hinnat. 

Prohankinta

ProHankinta on yritysten epäsuorien hankintojen ostamiseen tarkoitettu palvelu. Hankintojen kustannuksilla on suuri merkitys yrityksen kilpailukyvyn kannalta ja siksi niiden kilpailuttaminen kannattaa. Se vie kuitenkin runsaasti aikaa yrityksen ydinliiketoiminnalta. Fimekillä tarjoamme siihen ratkaisua. Hoidamme yrityksenne epäsuorien hankintojen optimoinnin, kilpailutuksen ja neuvottelun yksilöllisesti löytäen sopivimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut juuri teidän yrityksenne tarpeisiin.

Kauttamme hoituu vakuuttamiseen, talouteen, työterveyshuoltoon, toimitiloihin ja  energiaan liittyvien hankintojen analysointi ja kilpailutus.