Työsuhde-edut ovat työnantajalle edullinen tapa palkita henkilöstöä

19.05.2023


Työsuhde-etuja on erilaisia ja niitä on runsaasti. Yleisimpiä ovat muun muassa erilaiset henkilöstöjuhlat, liukuva työaika, mahdollisuus etätyöhön, matkapuhelinetu sekä liikunta- ja kulttuurisetelit. Hyvin monet työantajat tarjoavat henkilöstöetuina myös esimerkiksi ateriaedun, laajennetun työterveyshuollon ja autoedun. Harvinaisempia etuuksia ovat sen sijaan esimerkiksi sairaan lapsen hoitoetu ja työmatkalippu.

Työsuhde-edut ovat työnantajalle hieman rahapalkkaa edullisempi tapa palkita työntekijöitä, sillä niistä ei tarvitse maksaa sivukuluja. Työntekijälle – varsinkin, kun puhutaan rahallisesti merkittävistä eduista, kuten työsuhdeauto, asuntoetu – ne sen sijaan ovat pääsääntöisesti verotettavaa palkkatuloa. Arvoltaan hyvin vähäiset edut, kuten työpaikalla tarjottava aamupala tai merkkipäivänä työntekijälle annettu lahja, ovat sen sijaan työntekijälle verottomia. Osalle työsuhde-etuja verottaja määrittelee vuosittain selkeät verotusarvot. Tällaisia ovat muun muassa asunto-, ravinto- ja autoetu. Verotusarvot voi tarkistaa vero.fi:stä.

Verovapaat edut

Tuloverolain mukaan veronalaiseksi tuloksi ei katsota kohtuullista etua, joka on annettu koko henkilökunnalle tai työnantajan palveluksesta eläkkeellä olevalle. Näitä ovat mm.:

 • Työterveydenhuolto siltä osin kuin siitä on erikseen sovittu.
 • Henkilökunta-alennus työnantajan tuottamista tai kaupan pitämistä tavaroista tai palveluksista.
 • Erilaiset merkkipäivälahjat (hääpäivä, syntymäpäivä ja eläkkeelle siirtyminen) verottaja katsoo kohtuullisina ja siten verottomina, kuitenkin niiden arvo on oltava korkeintaan 1–2 bruttopalkan suuruinen. Ne eivät myöskään saa olla rahaa tai siihen verrattavia suorituksia, kuten esimerkiksi lahjakortti.
 • Firman joululahjan pitäisi olla arvoltaan vähäinen, alle 100 euroa, jotta se voidaan katsoa verottomaksi tuloksi.
 • Etu työnantajan järjestämästä virkistys- tai harrastustoiminnasta.
 • Etu työnantajan järjestämästä yhteiskuljetuksesta asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla.
 • Työntekijän työkäyttöä varten järjestetyn tietoliikenneyhteyden yksityiskäyttö.
 • Omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta on verotonta vuosittain 400 euroon asti.

Uusimmat muutokset henkilöstöetuihin:

 • Kollektiivista virkistystoimintaa voi järjestää myös virtuaalisesti.
 • Kultturietu etäyhteyden kautta on verovapaata, kunhan tapahtuma on katsottavissa ennalta määritettynä ajankohtana.
 • Messutapahtuman pääsymaksu voidaan maksaa omaehtoista liikunta- ja kulttuuritoimintaa varten annetulla virikesetelillä tai muulla maksuvälineellä.
 • Työsuhdepyörä on 1 200 euroon saakka verovapaa etu vuosittain.
 • Kaupunkipyörien käyttöetu on nyt osana verovapaata työsuhdematkalippua.

Näihin yllä oleviin verotuspuolen asioihin työnantajan on hyvä tutustua tapauskohtaisesti, ettei tule ikäviä yllätyksiä jälkikäteen.

Ilmaiset työsuhde-edut

Ilmaisia ja harkitsemisen arvoisia henkilökunnalle tarjottavia etuja ovat esimerkiksi etätyömahdollisuus, liukuva työaika ja osa-aikatyömahdollisuus. Joustavat työntekotavat helpottavat arkea ja lisäävät työntekijän luottamusta työnantajaa kohtaan.

Anna työntekijöille mahdollisuus vaikuttaa henkilöstöetuihin

Työntekijän etuuksia kannattaa tarkastella yrityksen pitkäjänteisen kehittämisen näkökulmasta – tämän tueksi uusia työntekijäetuuksia harkittaessa on hyvä kysyä mielipidettä myös työntekijöiltä. Se luo hyvää henkeä työyhteisöön ja varmistaa, että valituksi tulee etuuksia, joita oikeasti halutaan käyttää ja joista on hyötyä. . Verottajalle uusista etuuksista ei tarvitse ilmoittaa, sen sijaan verotus täytyy huolehtia kuntoon heti uusien etuuksien käyttöönoton yhteydessä.