Riskienhallinta yrityksen toiminnassa

25.08.2021

Järkevällä riskienhallinnalla voidaan varmistaa yrityksen liiketoiminnan jatkuvuus ja pienentää vahinkojen syntymisen riskiä. Ensimmäinen tehtävä riskienhallinnassa on riskien havaitseminen, sillä vain tunnistettuun riskiin voidaan varautua. Pk-yritysten riskienhallinta jää usein liian pienelle huomiolle ja yhden henkilön vastuulle. Pk-yrityksen kannattaakin ulkoistaa riskienhallinnan osaaminen ammattilaisen hoidettavaksi.

Riskienhallinnan tulisi olla kokonaisvaltaista ja jatkuvaa, yrityksen päivittäiseen toimintaan kuuluvaa. Kaikki kerralla kuntoon- ajattelu ei sovellu riskienhallintaan, sillä yrityksen toiminnan muuttuessa myöskin riskitekijät muuttuvat.

Vakuutusmeklari tekee riskikartoituksen ennen asiakkaansa vakuutusten kilpailuttamista. Riskikartoituksen aikana vakuutusmeklari tunnistaa ja analysoi asiakkaansa toimialalle tyypilliset riskitekijät sekä karsii mahdolliset epäoleelliset vakuutukset pois.

Vakuuttaminen eli riskien siirtäminen on yksi riskienhallinnan keinoista. Riskikartoituksen pohjalta tehty vakuutusten kohdentaminen ehkäisee yrityksen yli- tai alivakuuttamisen syntymistä. Yrityksen alivakuuttaminen johtaa vahinkotilanteessa liian alhaisiin vakuutuskorvauksiin. Tavoitteena onkin aina mitoittaa vakuutukset vastaamaan yrityksen vakuuttamisen tarpeita sekä välttää päällekkäisiä vakuutuksia.

Yrityksen riskienhallinnassa tulee huomioida yrityksen riskinottokyky sekä riskinottohalukkuus. Yritysten on pystyttävä myös ennakoimaan tulevia riskejä ja taloustaantumia. 

Järkevällä riskienhallinnalla saavutetaan useita hyötyjä:

-ajan ja rahan säästäminen

-riskien pienentäminen, jakaminen ja siirtäminen

-yrityksen ja sen tuloksen suojaaminen

-yrityksen turvallisuuden ja toimintavarmuuden paraneminen

-vahinkojen vaikutusten minimointi


Assistenttiharjoittelija Marika Karvonen