Toimeksiantosopimus

Tällä toimeksiantosopimuksella ovat allekirjoittaneet sopijapuolet sopineet seuraavaa.

6.TOIMEKSIANNON SISÄLTÖ Toimeksianto koskee asiakkaan vakuutussopimusten kartoittamista, analysointia, päivittämistä ja kilpailuttamista. Edellä mainitut toimenpiteet suoritetaan aina toimeksiannon alussa ja myös toimeksiannon jatkuessa vuosittain tarpeen mukaan.

7.PALKKION MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSAMINEN Kilpailutuksien osalta edustajan palkkio on 50 % syntyneestä ensimmäisen vuoden vakuutusmaksu säästöstä. Palkkio laskutetaan, kun tarjoukset ovat hyväksytty. Maksuehto 14 pv netto.

8.TOIMEKSIANNON VOIMASSAOLO Toimeksianto astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Toimeksianto on voimassa toistaiseksi ja siinä ei ole irtisanomisaikaa. Toimeksiannon päätyttyä päättyy myös asiakkaan antama valtuutus ilman eri ilmoitusta. Irtisanominen tehdään kirjallisesti.

9.TIEDOKSI Edustaja ei omista suoraan tai välillisesti minkään kilpailutuksessa mukana olevan yhtiön osakkeita.

Fimek Oy on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröinnin voi tarkistaa www.finanssivalvonta.fi. Asiakas voi ilmoittaa vakuutusmeklareihin sovellettavan lainsäädännön tai hyvän vakuutusmeklaritavan vastaisesta menettelystä Finanssivalvonnalle valvontatoimenpiteitä varten.