Ajankohtaista


Yrityksen vakuutuksista osa on lakisääteisiä, osa taas vapaaehtoisesti otettavia vakuutuksia. Lakisääteisiä vakuutuksia ovat yrittäjän ja työntekijöiden eläkevakuutukset (TyEL ja YEL), työntekijöiden tapaturmavakuutukset ja yrityksen käytössä olevien kulkuneuvojen liikennevakuutukset. Työntekijöiden tapaturmavakuutukseen sisältyy...

Järkevällä riskienhallinnalla voidaan varmistaa yrityksen liiketoiminnan jatkuvuus ja pienentää vahinkojen syntymisen riskiä. Ensimmäinen tehtävä riskienhallinnassa on riskien havaitseminen, sillä vain tunnistettuun riskiin voidaan varautua. Pk-yritysten riskienhallinta jää usein liian pienelle huomiolle ja yhden henkilön vastuulle. Pk-yrityksen...

Vakuutusmeklari kartoittaa ja kilpailuttaa asiakkaansa vakuutukset. Vakuutusmeklarin tärkein duuni on löytää asiakkaalleen paras ja kilpailukykyisin vakuutusratkaisu kohdennettuna asiakkaan ja hänen liiketoimintansa tarpeisiin.